Witamy serdecznie na naszej stronie

Wentylacja naturalna jest wprawdzie najtańsza, ale raz działa, raz nie. Mechaniczna kosztuje, ale za to jest niezawodna.

Wentylacja Naturalna to najprostszy system stosowany dotychczas w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu problemy z wentylacją zdarzały się raczej rzadko. Domy zawdzięczały dobrą wentylację temu, z czym teraz skutecznie się walczy: nieszczelnym oknom i drzwiom oraz najróżniejszym nieszczelnością w obudowie budynku. To właśnie przez te nieszczelności do wnętrz mogło stale napływać świeże powietrze. Nie zawsze jednak wentylacja naturalna jest w stanie zapewnić mieszkańcom komfort, ponieważ jest jednocześnie systemem najbardziej zawodnym, zależnym od warunków atmosferycznych. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się o różnice temperatur, czyli różnice w gęstości powietrza - zimnego na zewnątrz i ciepłego w środku pomieszczeń. Powietrze ciepłe - lżejsze unosi się do góry i poprzez system nieszczelności np. kominy wentylacyjne wydostaje się na zewnątrz. Na miejsce powietrza usuniętego do pomieszczeń poprzez rozszczelnienia napływa powietrze świeże z zewnątrz. Zgodnie z tą zasadą wentylacja naturalna działa skutecznie tylko wtedy, gdy temperatura powietrza wewnątrz budynku jest wyższa od tej na zewnątrz. Sprawność wentylacji podnosi się, więc znacząco w okresie zimy natomiast w pozostałych porach roku, kiedy temperatura jest wyrównana siła ciągu w kanałach kominów wentylacyjnych staje się zbyt słaba by skutecznie realizować wymianę powietrza w pomieszczeniach.


Teraz nasze domy bardzo się zmieniły.

Nowoczesne technologie budowlane przyniosły wiele korzyści, ale przyczyniły się też niestety do złego funkcjonowania wentylacji naturalnej. Montowanie szczelnych okien i drzwi oraz dokładne izolowanie budynków sprawia, że domy nie są już w stanie "same" się wentylować. Konieczne stało się montowanie dodatkowych elementów wymuszających wymianę powietrza.

Wykres to procentowy udział strat ciepła dla budynku po termomodernizacji, ociepleniu ścian, wymianie okien, ociepleniu stropodachu i stropu piwnicy. W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną


wykres
Oszczędność czyli rekuperacja, odzysk ciepła w liczbach

Policzmy sobie szacunkowo ile potrzeba energii do grzania powietrza wentylacyjnego w domu o kubaturze np. 500 m3. Przyjmijmy 0,5 wymiany na godzinę czyli 250 m3/h. Ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego Q=0,34V*ΔT [W]. Przyjmijmy, że mieszkamy na wschodzie Polski i nasz sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu i obejmuje 5 dni, potem X, XI, XII, I, II, III, IV, i w maju tez 5 dni grzania. Opierając się na normie PN – B-02025 obliczamy ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego i otrzymujemy wartość Q=7 828 kWh na cały sezon grzewczy.

Rodzaj ogrzewania domuSprawność systemu grzewczegoRealne zużycie ciepłaKoszty podgrzania powietrza wentylacyjnego
Olej Opałowy0,833 816,96 MJ3400 zł
Gaz ziemny0,930 998,88 MJ2109 zł
Gaz propan-butan0,8532 407,92 MJ2952 zł
Elektryczne128 180,8 MJ3121,91 zł

Ilość energii elektrycznej jaką zużyje centrala wentylacyjna (do napędu wentylatorów) wyniesie średnio ok. 895 kWh, a przeliczając to na pieniądze otrzymamy 358 zł. Musimy też sobie zdać sprawę, że część tej energii zostanie dodatkowo przekazana w formie ciepła do powietrza wentylacyjnego, czyli realny koszt napędu wentylatorów centrali jest niższy.Widać zatem z wyliczeń, że koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego są zależne od paliwa, którym ogrzewamy nasz dom.

Wydatki nie są małe, ale rekuperacja ciepła z wentylacji może je ograniczyć. Oszczędność ciepła może wynieść od 70% do 95 % ilości jakie zużywa wentylacja. Odnosząc to do naszego przykładowego domu możemy zaoszczędzić od 1476 zł do 2966 zł rocznie. Dodatkowo możemy także poczynić oszczędności rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji, nawet nie wszystkie muszą być otwierane. Dodatkowo montowany kocił może mieć mniejszą moc ( bo redukujemy straty ciepła), możemy zmniejszyć ilość grzejników.

A co zyskujemy dodatkowo?

dom Przeliczając oszczędność na pieniądze widzimy konkret, ale zyskujemy coś jeszcze – lepsze zdrowie. Nawiewamy do domu wciąż świeże powietrze, usuwamy zużyte a wraz z nim znaczną ilość alergenów, grzybów, roztoczy. Przebywając w pomieszczeniach zamkniętych wciąż narażeni jesteśmy na kontakt z powietrzem o małej jonizacji ujemnej, przesiąkniętym "wyziewami" z tworzyw sztucznych, mebli, dywanów, detergentów itp. Dlatego zdając sobie z tego sprawę musimy szczególnie dbać o jego wymianę. Czyste powietrze potrzebne jest nam jak czysta woda – nie da się bez niego żyć. Dlatego zadbajmy by w naszych domach go nie brakowało. Jak już nie jednokrotnie wspominaliśmy na naszych stronach i w rożnych artykułach – we współczesnym budownictwie energooszczędnym nie da się stosować już wentylacji grawitacyjnej, ona nie dostarczy już odpowiednich ilości świeżego powietrza. Tylko nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła może wydajnie i oszczędnie zapewnić nam odpowiednie ilości świeżego i dodatkowo przefiltrowanego powietrza.


W trosce o wysokość rachunków za ogrzewanie domu lub o zdrowie swoje i najbliższych coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Zalety instalacji nawiewno-wywiewnej

•Działa niezależnie od pogody i temperatury.
•Pozwala na dostosowanie ilości powietrza do rzeczywistych potrzeb.
•Daje możliwość odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego.
•Regulacja systemu może się odbywać w sposób automatyczny.
• Zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie poziomu hałasu docierającego z zewnątrz (okna mogą być zamknięte).
•Można samemu zdecydować, skąd będzie pobierane powietrze do wentylacji, umieszczając czerpnię tam, gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i najświeższe, a więc na przykład w ogrodzie.
•Istnieje możliwość czyszczenia powietrza, dzięki zastosowaniu w central filtrów. ( stała filtracja dla utrzymania czystości powietrza)
•Nie trzeba budować tradycyjnych kominów.
•Zmniejszenie kosztów ogrzewania powietrza.
• Komfortowa wentylacja wszystkich pomieszczeń.

Wybierając Rekuperator

Powinno się zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta sprawność odzysku ciepła oraz pobór mocy. Im większa sprawność, tym lepiej. W przeciętnych rekuperatorach z krzyżowym wymiennikiem ciepła, sprawność odzysku ciepła wynosi około 60%, w urządzeniach droższych, wyposażonych w tak zwane wymienniki przeciwprądowe, może nawet przekroczyć 90%. Oznacza to, że maksymalnie o tyle procent powinny się zmniejszyć koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego po zastosowaniu rekuperatora w domu z dobrze działającą wentylacją. W praktyce występują jeszcze straty ciepła, które powodują, że rzeczywista sprawność jest mniejsza. Czy warto kupować droższy rekuperator o większej sprawności odzysku ciepła? W każdym przypadku dobrze jest to policzyć, ale w obliczu szybko rosnących cen energii taka inwestycja na pewno jest dobra i opłacalna.


Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

schemat

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług